Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, November 21, 2016

CHÙM THƠ NGUYỄN NGỌC KIÊN       Tác giả Nguyễn Ngọc KiênCHIẾC LA BÀN

Kim nam châm của mọi chiếc la bàn đều hướng về phía bắc
Vạch lối chỉ đường bất kể ngày đêm.
Trái tim anh – chiếc la bàn cũng trọn đời không đổi khác
Nơi duy nhất hướng về là nơi trái tim em!

                                    Hải Đường, 2012


VĂN XUÔI TẶNG EM

Từ thưở mới sinh ra
Trái đất đã có rồi.
Vạn vật trên đời 
Tồn tại được là nhờ lực hút.

Riêng anh,
Còn một lực hút thứ hai
Như sự phát hiện diệu kì mới mẻ.
Mà từ đấy,
Dẫu cách trở vạn dặm đất liền hay ngàn trùng sóng bể,
Cũng không tách khỏi từ trường lực hút từ nơi em!

                                   Hải Đường Hải Hậu, 1991
                                        Nguyễn Ngọc Kiên

No comments: