Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, November 25, 2016

BIỂN ĐỘNG - Thơ Thủy Điền


BIỂN ĐỘNG

Đêm nay về biển động
Căn gác xác trắng nền
Giai nhân phòng cửa đóng
Bế quan, phế mặc chồng

 
Không gian chìm, lắng động
Nỗi giận kẻ cô phòng
Hoang phế, cảnh đìu hiu
Đất trời như chổng ngọng

Đêm nay nhà biển động
Thương xót kẻ làm chồng
Đứng ngoài phòng câm nín
Chờ tiếng gọi vào trong

Đêm nay tình biển động
Bao năm trường chung sống
Giờ mới hiểu giai nhân
Sau một ngày lêu lỏng

Đêm nay như biển động
Những đoàn tàu ra khơi
Phải dừng chân bến đợi
Chờ bão, bão không vơi.

                Thủy Điền

               24-11-2016

No comments: