Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, October 25, 2016

TƯỜNG TRÌNH - Thơ Lê Phước Sinh


             Tác giả Lê Phước Sinh
TƯỜNG TRÌNH

rời bỏ tấm áo Nhau dứt lìa cuống Rốn
Anh lọt vào vòng quay Số Tự Chọn
tấm vé vuông tròn khởi đầu cuộc Hành trình
trôi nổi vào Vũ trụ Nhân sinh...
lúc cao hứng vỗ tay cười toe toét
khi buồn đau cố tỉnh bơ khuôn mặt để khỏi ai biết ai lo
ghế thân phận gắn giữ không lắc lư
dẫu hạng hai hạng ba ghế mềm ghế cứng
có hay không, gắn hệ điều hòa
chỉ Trời biết
Anh là gã Hành khách
chẳng buôn gian bán lậu
đâu sợ Thuế vụ Công an
cuộc hành trình chừng mươi năm nữa sẽ dừng Ga cuối
Anh buông tay
đón
là Hoa
với
những Nụ Cười.

Lê Phước Sinh
      9.16

No comments: