Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, October 18, 2016

TƯỢNG - ĐÀI - Thơ Vũ Quang Tần

TƯỢNG - ĐÀI

Tượng - đài miễn lời chê bai *
dám ai lời góp xen cài can ngăn

ngốn tiền đóng thuế của dân
quá nhiều nhảm rối góp phần mất linh

ngưỡng tôn trọng ở lòng mình
vừa là nghệ thuật vừa minh sử dài

đua nhau dự án tượng đài
ông thày bà cốt tay ngoài túi sau **

                           Vũ Quang Tần

* Tượng đài, quảng trường, đài kỷ niệm, đài… tốn kém, phô trương.
** Chuyện ở dự án xây đựng tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

No comments: