Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, October 8, 2016

TỈNH THỨC - Thơ Lê Phước Sinh


             Tác giả Lê Phước SinhTỈNH THỨC

gần 4 giờ sáng
Tỉnh giấc
gối chăn vương vải bên giường
Tĩnh Tâm
có thể câu nói vô tình hôm qua
là vết bụi
xót lòng ai
thổi cho nó bay đi
thật kỹ
câu nào nặng ký
đượm phần chua cay
hằn học
tạo khổ dấu ấn
khổ tâm cho Người
tẩy xóa
một hai...
dăm bảy lần...
cố ý
vô tình
những trái sai bội bạc
Delete
Delete
...

dẫu quá nửa đời Người
vẫn cần tu chỉnh
những dầu vết cũ xóa xong
dù gì cũng là "đã"
cố gắng làm sạch trong
rồi ủi thẳng
xin thứ tha
những vết mờ còn ẩn ảo
phía dưới cùng...đằng sau

gần 4 giờ sáng
Tĩnh Tâm
tự thú
khi lần dây cung bật
phải lưỡi uốn chục lần
đôi lần tay vung
làm sao phải khéo khôn cưỡng lại
tự Tôi
dặn mình cố gắng
Tĩnh Tâm
mỗi Sáng sớm
trong Đời.

Lê Phước Sinh

No comments: