Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, October 11, 2016

THƠ VIẾT Ở NGƯỜM NGAO - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

THƠ VIẾT Ở NGƯỜM NGAO
(Tặng Lưu Chí Hải)
                           
Anh đưa em đến Ngườm Ngao
Bốn bề Trùng Khánh hương ngào ngạt bay.
Bàn tay anh nắm bàn tay
Bồi hồi như thể cái ngày mới quen.
Thác vàng, bạc giữa đài sen
Muôn hồng ngàn tía đua chen diệu kì,
Chống trời tứ trụ uy nghi
Cột tơ hồng đó còn gì cô đơn.

Trăm năm nước chảy đá mòn
Nơi này như chỉ có còn hai ta.
Dùng dằng quên cả đường ra
Suối ngầm hay tự lòng ta tuôn trào.

Mơ màng giữa chốn Ngườm Ngao
Hai ta như thể tan vào trong nhau.
        
              Trùng Khánh, 7/1014
                Nguyễn Ngọc Kiên


No comments: