Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, October 10, 2016

SỐNG GỬI - thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương Miện


SỐNG GỬI

Thác về
suốt đi đứt
tình với nghĩa
như ong với mật
mật thưòng được chuyển ra
sữa ong chúa
trộn với đông trùng hạ thảo
nấm linh chi
nha đam
nghệ
làm ra thập toàn đại bổ
ngọc toàn khang
nhậm vào sống muôn niên?
cũng tòàn là lời quảng cáo khoa đại
thác là chấm dứt
là đi dìa

chu vưong miện


No comments: