Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Tuesday, October 4, 2016

QUA TẦN HOÀI NHỚ VƯƠNG THÚY KIỀU - Thơ Nguyễn Khôi


   

Lời dẫn: Theo Minh sử ngoại truyện thì "Vương Thúy Kiều là một danh kỹ ở Tần Hoài, đời nhà Minh; Cô là vợ của  Tướng quân Từ Hải dưới quyền tướng Vương Trực cùng nổi dậy chống Triều đình. Sau Từ Hải nghe lời Kiều đầu hàng Tổng Hiến, chết vào năm 1556 thì Kiều nhảy  xuống sông Tiền Đường tự vẫn  "Minh Sơn hậu đãi ta như vậy, nhưng ta lại đem Quốc sự đẩy chàng vào chỗ chết. Hại chết  một thủ lĩnh rồi lại thuộc về một Tù trưởng, vậy ta còn mặt mũi nào để sống ở trên đời này nữa !"... Nguyễn Khôi qua thăm bến Tần Hoài, rồi ra cửa sông Tiền Đường xem "hoa sóng"... có đôi vần cảm tác:


QUA TẦN HOÀI NHỚ VƯƠNG THÚY KIỀU
             "Đau đớn thay, phận đàn bà"
                           (Kiều - Nguyễn Du)

Đến bến Tần Hoài tìm "con hát" (1)
Cái kiếp cầm ca "bạc" đời đời
Ra cửa Tiền Đường xem "hoa sóng"
Hồn Kiều lãng đãng cánh hoa trôi...
                     
Chao ôi, Người đẹp thành "danh kỹ"
Ánh mắt là dao giết anh hùng !
-Triều đình thối nát sinh giặc giã
Hỗn thế Ma Vương cuộc phế hưng.
                     
Tố Như tiên cảm Đời là thế
thả bút thành thơ khúc "đoạn trường"
-Ba trăm năm lẻ Đời vẫn thế
Ác bá tranh giành loạn Đế Vương.

                                 20/6/2006
                              Nguyễn Khôi
---
(1) Thơ Đỗ Mục "Bạc Tần Hoài"
                     
NHỚ LỖ TẤN
Qua làng chẳng thấy AQ
Nhà cao, cửa rộng liền kề tương thân
Rượu quê một chén Thiệu Hưng
Ai SAY THỜI CUỘC mà không Chí Phèo.
                                   Nguyễn Khôi
                    Chiết giang (TQ),18-6-2006
                   

No comments: