Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, October 30, 2016

ĐONG ĐẦY CHÉN NHỚ - Thơ Hoàng Yên Lynh


              Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


    ĐONG ĐẦY CHÉN NHỚ

     Uống mãi mà không đầy chén nhớ
     Đời ta cũng tựa áo rách bâu
     Ngắm mây, mây trắng trên đầu núi
     Ta muốn tan theo với gió ngàn.

     Mới đó mà chông chênh bến cuối
     Sờ râu sờ tóc bạc như vôi
     Bằng  hữu như chim trời tăm cá
     Hoàng hôn đã trải úa lưng đồi.

     Cố tri... biết bao lời khí phách
     Còn chăng giầy vẹt với gươm sa
     Ngựa đã tàn hơi bên nắm cỏ
     Mà bóng trường chinh... thôi đã xa.

     Thấp thoáng hình ai trong chén nhớ
     Là em men rượu thực hay mơ
     Ta múa vu vơ đường kiếm vụng 
     Thì ra dâu bể  kẻ cuối đường...


                    Hoàng Yên Lynh

No comments: