Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, October 11, 2016

NỢ NGƯỜI QUAN HỌ - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn                    Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
NỢ NGƯỜI QUAN HỌ

Ý a là ý a ơi
Mắt đưa lúng liếng còn lơi yếm đào
Buộc thuyền vào nón quai thao
Đợi ai mà cắm con sào chân mây?


Chim xanh đậu chót ngọn cây
Tiếng đâu lảnh lót lây thây giữa giời
Lửng lơ lịm một câu mời
Chén nâng tay rót trầu môi chín nồng

Tình bằng con xít sang sông
Bên trời nước lặng. Đò không. Bến chiều…
Hội xuân thả nổi bùa yêu
Gỡ ra vướng lưới, buông diều mắc giây

Tang tình ngọn gió nợ cây
Hoa chanh nợ quả rắc đầy vị chua.

                      Hà Nội, 22-2-2010
                       Nguyễn Lâm Cẩn

No comments: