Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, October 28, 2016

NHẬM RƯỢU / thơ Chu Vương MiệnNHẬM RƯỢU

Chu Vương Miện


uống rượu với Cao Tiệm Ly
với kinh Kha
với đĩ
chả khác nào
uống rưọu với con khỉ

uống với Diêm Vương
Bao Công
với Tú Bà
Sở Khanh
quá chán chường

uống với Lỗ Tri Thâm
Võ Tòng đả hổ
Với Từ Hải
thời thế bó tay
chả làm đuợc cái chó gì
đôi lúc phát khùng

uống rượu một mình
độc ẩm
trời đất bao la sầu
Chuyên Chư Lỗ Câu Tiễn
Cát Nhiếp
chừ lạc chốn nào

một mình một hũ rượu
uất cần câu
nhìn trời nhìn đất
uất quá
hét lên 


No comments: