Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, October 7, 2016

MỎNG TANG NHÁNH NẮNG LƯNG TRỜI - Thơ Huỳnh Thục Oanh            Tác giả Huỳnh Thục Oanh

MỎNG TANG NHÁNH NẮNG 
                             LƯNG TRỜI
Ngờm ngợp gió, ngờm ngợp mưa
Lanh quoanh giữa chiều bão muộn
Nước hành hương như sực tỉnh
Bóc dần từng mảng rêu xưa...
Dòng sông có lần bước vội
Sóng vờn nước xiết chân nhau
Môi say giấu vào vướng víu
Chỏng chơ gió bấc vỗ về.
Chim di về nguồn để lại
Nhớ điên nhánh nắng thung xa
Buông tay, bao điều bỏ lại
Nhớ, chiều nay vẫn rất gần.
Đời sông cũng trôi về biển
Ngược miền gió và đêm thâu
Âm xưa thổi dần hai hướng,
Mỏng tang nhánh nắng lưng đồi.
                 Huỳnh Thục Oanh

No comments: