Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, October 19, 2016

MẠ ƠI / thơ Trần Văn Nhân

MẠ ƠI

Mạ ơi cái nóng gió Lào 
Quyện mùi mắm ruốc tẩm vào xương con
Nên từ thơ dại - xuân son
Trung niên - tra lão cốt còn nhà quê

Mạ ơi hai chữ mô - tê
Theo con mỗi bước buồn lê xứ người
Nước pha uống vạn ly rồi
Cũng không loãng được một lời mần- răng

Mạ ơi cái đắng lá vằng
Khoai sùng sắn sượng còn hăng đến giờ
Con qua rừng rú bụi bờ
Cơm mem mạ mớm trong mơ vẫn thèm

Mạ ơi chuyện tưởng cũ mèm
Lại như nắng mới qua thềm sáng nay
Thời gian còn mấy gang tay
Làm sao nắm lại được ngày trôi đi

Mạ ơi đồng ruộng thâm xì
Trời Gio Linh mấy bữa ni mưa dầm
Đêm nghe phía đó trời gầm
Con nằm hốt hoảng gọi thầm: Mạ ơi!


Trần Văn Nhân
Bà Rịa - Vũng Tàu 
0909017277No comments: