Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, October 29, 2016

LỤC BÁT HỒ KẺ GỖ - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn                    Nhà thơ Nguyễn Lâm CẩnLỤC BÁT HỒ KẺ GỖ

Sao em không đến cùng anh
Thả trời xuống nước cho xanh nắng vàng
Thả mây cho khói mơ màng
Thả hồn trinh tiết đa mang kiếp tình

Nụ cười duyên nợ trời sinh
Mênh mông hồ biếc sao mình lạc nhau?
Lẹm con mắt liếc dao cau
Kiếp này dang dở, kiếp sau hẹn hò

Mênh mông
Một chấm…
Con đò
Núi phơi sắc nắng
Đàn bò…
Cỏ xanh…
Giá mà em đến cùng anh
Trái sim chát nụ trên cành lịm môi!

Là đây Kẻ Gỗ… em ơi
Bao bè bạn vẫn mồ côi… một mình!
Muôn năm lẻ bóng với hình
Cứ như trời đất vô tình bỏ quên.

          Hồ Kẻ Gỗ, 24-10-2016
            Nguyễn Lâm Cẩn

No comments: