Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, October 9, 2016

ĐI Ở / thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương Miện

Chu Vương Miện

ĐI Ở

Người ra đi người ở lại
ra đi đôi khi có nấm mồ
đôi khi không 
ở lại có khi ngơi trong nhà
có khi nằm lề đuờng
có khi ngủ quán
có khi ngủ chợ
chuyện đời
không biết đâu mà lưòng
xẩy nhà ra thất nghiệp
tài hóa nghèo kiết xác


nhìn lục bình trôi
trên sông Tiền sông Hậu
ơi tình ngươì
qua với bậu
rưọu Cai Lậy vái bè
thịt cầy tha hồ mà nhậu
chiếc bắc qua sông
chiếc bắc dìa sông
một ngày bao lần?
một ngày bao chuyến?
y như sáng trưa chiều tối
y như đời ta
sao hôm sao mai


Anh như con chó
em như con mèo
hai con đớp nhau
con bị thương nơi đầu
con bị thưong nơi đuôi
hai con cùng đau 


CVM

No comments: