Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, October 23, 2016

HỌC CÁCH SỐNG - thơ Võ Quốc Tuấn


Ảnh tác giả


Học Cách Sống

Quê nhà bị từ chối.
Nghĩ mình kẻ bất tài
Đành xa xứ cầu may
Mong kiếm cơm đắp đổi.

Quê người được trọng dụng
Như khách quý khác chi.
Lòng vẫn hướng quê nhà
Mong góp chút tài mọn.

Quay về lại chốn cũ
Người ganh ghét, kẻ thương.
Nhiệt huyết vẫn có thừa
Nhưng mấy ai thấu hiểu?

Đời người đâu cứ phải
Hết chạy ngược chạy xuôi?
Và biết đến bao giờ
Mới hết người hẹp bụng?

Chuyện đời thường như thế
Người kém ghét kẻ hơn.
Học cách sống ẩn mình
Bằng khoan hòa, khiêm, thứ.
Trà Vinh: 07/8/2016


                                      Võ Quốc Tuấn

No comments: