Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, October 19, 2016

GỞI VỀ PHƯƠNG XA - Thơ Thủy Điền


        
Tác giả Thủy Điền


GỞI VỀ PHƯƠNG XA                     

Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người
Giữa trời Tây Đức lắm hoa vôi
Giá băng bao phủ trùm khắp nẽo
Nhớ nắng quê nhà, lệ ứa, rơi

Tôi viết bài thơ giữa cuộc đời
Sưởi lòng những lúc lạnh đơn côi
Nhớ quê muốn trở về chốn cũ
Nhưng đời chia cách, kẻ muôn nơi

Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người
Như đang an ủi chính lòng tôi
Xóa đi những lúc buồn xa xứ
Nhớ quê, nhớ cả một khung trời

Tôi viết bài thơ với tình người
Dù xa muôn dặm, chốn sơn khê
Lòng tôi vẫn luyến về đất mẹ
Mảnh đất tình người, mảnh đất quê.

                                    Thủy Điền
                                   19-10-2016

No comments: