Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, October 16, 2016

CỔ TÍCH NGÀY XƯA... - Thơ Trần Mai Ngân

CỔ TÍCH NGÀY XƯA...

Tại sao không ? 
Anh đưa em đến công viên
Ta ngồi vào ghế đá
Nơi thuở xưa chúng mình một lần đã 
Ước hẹn thề và lỡ cuộc trăm năm...

Dù bây giờ đôi mái bạc hoa râm
Em vẫn tựa vào vai anh nâng đỡ
Cuối đời... đường nhân duyên dang dở
Hai chúng mình - còn lại một mình thôi
Ngồi bên nhau nhưng vẫn phải chia phôi
Một chốc nữa - ta lại về mỗi ngả...

Tại sao không ? 
Dẫu trần gian biết là vay trả 
Trái tim ta chẳng lạc lối đi về 
Bao nhiêu năm vẫn nhịp đập say mê
Từng đau khổ nên vỗ về thấu hiểu...

Về thôi em ! 
Bóng chiều đã đổ
Ta chia tay, ghế đá lặng buồn
Ngày mai nhé ! 
Ta lại vào công viên nữa
Chỗ ngồi này... như cổ tích ngày xưa !

                               Trần Mai Ngân
                                   16-9-2016

No comments: