Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, October 28, 2016

CÁNH CÒ TUỔI THƠ - Thơ Đại Ngàn


                          Tác giả Đại Ngàn


CÁNH CÒ TUỔI THƠ 

Ai còn cất giữa lưng đồi
Trong veo tiếng sáo một thời có nhau
Cánh cò giờ ở nơi đâu
Mà xa cách thế, mà đau đớn lòng
Cánh cò úp mặt trên đồng
Để tìm hương cỏ ngày không có người


                                           Đại Ngàn

No comments: