Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, September 10, 2016

THU ĐƯƠNG ĐỘ - Thơ Vũ Lập


THU ĐƯƠNG ĐỘ

Viễn xứ Thu đương độ
Ánh lên sắc gam vàng
Hướng dương cười với cúc
Để tình ai xốn xang


Thả câu thơ lên Trăng
Gió nhẹ vờn cành liễu
Tóc bạch kim sóng xô
Thiên nga giỡn yểu điệu

Trăng nghiêng nghiêng ánh bạc
Người xưa lạc nơi nao
Sương giăng vây cái nhớ
Buộc mây tự thuở nào?

Triền đê nhãn soi bóng
Sóng sánh dòng sông xanh
Chỗ ta ngồi cỏ mật
Còn thơm lời em anh?

        Vũ Lập Germaly

No comments: