Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, September 19, 2016

THỢ RÈN / Chùm thơ về những người thợ / Võ Quốc TuấnThợ Rèn

Uốn cong sắt thép
Rèn mỏng thành dao
Không rèn được lòng
Tránh xa dục vọng.


Thợ Mỏ

Xẻ núi tìm quặng
Làm giàu cho đời
Phải chịu tiếng nhơ
Anh chàng đào mỏ.


Thợ Hàn

Nối liền rạn nứt
Kết chặt yêu thương
Làm đẹp cho đời
Gắn kết hạnh phúc.


Thợ Nhuộm

Sắc màu rực rỡ
Tô vẽ cho đời
Người trọng kẻ khinh
Phô trương hình thức.
                Trà Vinh: 05/8/2016
                Võ Quốc Tuấn


No comments: