Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, September 23, 2016

TA CÒN NHAU ĐẾN BÂY GIỜ - Thơ Tịnh Đàm                   Tác giả Tịnh Đàm


TA CÒN NHAU ĐẾN BÂY GIỜ
             (Tặng vợ hiền)

Ta còn nhau ở kiếp này
Chắt chiu hạnh phúc theo ngày tháng qua
Ân tình em vẫn thiết tha
Phủ, chở nước phù sa đắp bồi
Ta còn nhau giữa nổi trôi
Sóng đời trăm nỗi chưa thôi dạt dào
Hồn thơ mở lối chiêm bao...
Em cùng anh nhé bước vào cõi mơ...
Ta còn nhau đến bây giờ
Dẫu màu xuân cũ đã mờ hương phai
Thương em dấu tiếng thở dài
Khi nhìn bóng nắng rớt ngoài hiên thưa.
                                         Tịnh Đàm
                                         (Sài Gòn)

No comments: