Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, September 26, 2016

NỖI NIỀM - Thơ Sĩ Chương              Tác giả Sĩ Chương


NỖI NIỀM

Ngày em ra đi mùa me thay lá
Rụng đầy sân lốm đốm gọi xuân về
Ngày em đi giàn trầu không cũng úa
Tu Hú kêu lạc giọng phía sau vườn

Con đường quê nhạt nhòa theo cát bụi
Lãng đãng nhìn khuất lấp bóng mây che
Trời tháng chạp hay tháng giêng cũng vậy
Nói hết lòng em đâu có chịu nghe

Anh ngồi đây ôm nỗi buồn sớm tối
Nghe hàng cây đan rể nhớ thương và ...
Quê Ngoại tháng giêng tàu về hay trễ
Chuyến đi chiều em có đợi ai không

Anh nhớ quá đem tuổi mình ra đếm
Đâu còn thơ để mẹ bế ngoại bồng
Em có nghe lời tháng giêng vẫy gọi
Chuyến tàu chiều ga vắng mỏi mòn trông

                                            Sĩ Chương
                                               9/2002

No comments: