Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, September 17, 2016

NGẬM NGÙI - Thơ Hoành Trần         Trần Hoành và Ngô Cần


NGẬM NGÙI

Nghe tin bạn đã đi rồi,
Mình không ở cạnh trước giờ lâm chung,
Quặn lòng ngồi nhớ mông lung
Nhớ về một thuở ta cùng bên nhau,
Sẻ chia ngọt đắng ban đầu,
Khi vô sư phạm cùng câu sư đồ.
Ra trường lắm nỗi âu lo.
Cổ thành Quảng Trị nát nhừ đạn bom,
Có gì gom được thì gom.
Gia đình chạy loạn may còn có nhau.
Trại tỵ nạn biết về đâu,
Rồi thêm lắm chuyện thương đau ập vào.
Nghe tin chân mày nát nhàu,,
Như là sét đánh nghẹn ngào lòng ai.
Không dưng lại bị nạn tai,
Vô thăm lòng quặn u hoài nao nao,
Tình yêu, sự nghiệp ban đầu,
Người xa, kẻ bỏ thêm sầu sầu thêm.
Chỉ còn có bạn cạnh bên,
Cùng chia sẻ với gia đình mà thôi.
Biết rằng mầy sống trên đời,
Tấm lòng nghĩa hiệp tuyệt vời biết bao.
Nhưng sao cứ mãi lao đao,
Cuộc tình cũng lắm ngọt ngào đắng cay,
Tưởng nàng sẽ đến thăm mày
Hải Vân đèo ấy ngăn đây đó rồi...
Ơi tình thôi đã thôi rồi!
Sao còn nắm níu tỏ lời gửi đi,
Mình đành làm cánh chim di,
Đi ra biết chẳng còn gì đem vô.
Cho mày hết những ngẩn ngơ,
Để mày nhận lấy tóc tơ nghĩa tình,
Hết còn tơ tưởng linh tinh,
Chuyên tâm mà giữ mối tình đang xây.
Nhưng rồi biết nói sao đây!
Bởi duyên không kết chỉ đày đọa nhau,
Ông tơ bà nguyệt ngủ lâu,
Cho nên hai đứa mang sầu chia tay.
Chuyện tình ngày ấy đến nay,
Tao ở bên cạnh nên cay đắng giùm.
Nhìn mây loang nhẹ ngàn truông,
Bỗng ray rứt nhớ tiếc thương những ngày,
Những ngày chỉ có tau mày,
Những ngày bè bạn sum vầy thật vui.
Ơn mày tau nhớ suốt đời.
Tình mày rộng khắp tỏa ngời nhân gian.
Tao tin về cõi niết bàn,
An nhiên tự tại nhẹ nhàng vô ưu.
Vài lời giã biệt luyến lưu,
Rồi mai chắc sẽ có tau có mày.


                           Hoành Trần
                              18/9/16

No comments: