Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, September 19, 2016

HỮU VÔ SẮC / thơ Chu Vương MiệnChu Vương Miện

HỮU VÔ SẮC

Hữu sắc như Tứ đại Mỹ nhân
Tây Thi Chiêu Quân
Điêu Thuyền Dương Thái Chân
đẹp từ người tới tóc tới răng
không chê vào chỗ nào đưọc
vô sắc như Chung Vô Diệm
Trương Chi
người trên là mẫu nghi thiên hạ
người dưới là dân chài
cả hai đều tài
tài páo và tài xiểu
hoa hữu hương vô sắc
ngược lại hữu sắc vô hưong
có hoa ở rừng
có hoa ở vưòn
có hoa trồng dươí đất
có hoa treo lưng chừng
là loài chùm gửi phong lan
“tụ kết tinh anh của gió sưong
muôn mầu muôn vẻ thoảng muôn hương”
ơi hữu hữu vô vô
ơi sắc sắc không không
sớm nở tối tàn
y phù dung
y thiêu thân
hoa quỳnh
chả còn gì?
ngoài hư không?


KHỔ SỞ

Xã hội làm khổ mình ½
còn lại mình làm khổ mình
đang ông biến thành thằng
đang dậy thành mất dậy
có ông ăn việc làm
khi không thành bị gậy
đang làm nài voi
xuống làm nghề thịt chó
đang ở trong nhà
bị tống ra ngủ ngoài đuờng
đang công dân thành tù nhân
đang tỉnh trở thành điên
bị vợ cho mọc sừng
bị ghệ cho leo cây
xơi thịt chó không có
toàn giả cầy
hết giả đến dối
đều lừa đảo
chả cơm toàn cháo
không có Bố Cái Đại Vương
toàn là Bố Lếu Bố Láo

CVMNo comments: