Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, September 17, 2016

GIÂY PHÚT TỬ THẦN / thơ Phan Minh Châu

GIÂY PHÚT TỬ THẦN

Tranh cải để làm gì khi tất cả cùng đau
Khi tất cả cùng chung niềm hạnh phúc
Tranh cải để làm gì chuyện ai đi sau về trước
Chuyện chiếc vô lăng vàng đáng lẽ thuộc về ai
Buổi tiệc mừng nhau mới đải sang hôm nay
Do chủ xe mời hay đúng hơn là người vừa thoát nạn
Cho mấy chục con người cũng vừa thoát hiểm
Họ kể cho nhau nghe những phút giây chết lịm
Khi tài xế chao mình cố bám chiếc vô lăng....
Trước mặt là tử thần sau gáy một vầng trăng
Không trí tuệ đôi chúng ta cùng chết thảm
Anh dìu tôi còn tôi thì cố bám
Anh chắc vô lăng tôi ghì tay lái
Những vết phanh cháy đường như chốt một niềm tin
Xuống hết con đèo hành khách bỗng mừng rơn
Họ cứ tưởng vừa qua cơn ngái ngủ
Bao nhiêu đó tưởng chừng như vừa đủ
Để ơn người ơn kẻ đã hàm ơn

      PHAN MINH CHÂU
      Nha Trang, Khánh Hoà.
     No comments: