Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, September 12, 2016

CHƠI HỒ ĐẠI LẢI - Thơ Nguyễn Khôi


       
                         Nhà thơ Nguyễn Khôi

          

CHƠI HỒ ĐẠI LẢI 
(Tặng bạn thơ Nguyễn Lâm Cẩn)
                 
Thu đến, Thi nhân chơi Đại Lải
Sớm mai vãng cảnh lướt mặt hồ
Tam Đảo mịt mùng mờ sương khói
Nghe tiếng Ngỗng trời, lạ, - ờ thu...
                      
Người ngọc Thủ Đô lên đảo Ngọc
Xông xênh váy áo gió trêu ngươi
- Cứ ngỡ Tây Hồ cùng Tây Tử (1)
Thả cái "lá Trời" (2) giỡn mây trôi...
                      
Đời vui tiên cảnh nơi trần thế
Nghiêng chén rượu thơm rót xuống hồ
Ngọt cả môi hôn duyên mới mẻ
Ngân tiếng chuông chùa vọng tiếng Thơ...

                                 Đại Lải 6/9/2016
                                 NGUYỄN KHÔI
----

(1) Thơ Tô Đông Pha 
(2) "Lá Trời" thơ Lê Thị Kim

No comments: