Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, September 19, 2016

BÀI THƠ TIỄN BẠN - Thơ Hoàng Yên Lynh

BÀI THƠ TIỄN BẠN

Này uống... mai đây đường vạn dặm
Chắc gì còn có gặp lại nhau
Chỉ xem như thuở mình ra trận
"Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi..."

Rượu chẳng ấm lòng thân viễn xứ
Còn tôi lạc lối chốn sơn khê
Bạn đi, tôi ở sầu để lại
Mà ngỡ Kinh Kha chẳng lối về.

Ừ rót cho đầy chung rượu tiễn
Đời còn tái ngộ cũng là duyên
Trăng dẫu tròn trăng rồi cũng khuyết
Đã biết sao lòng vẫn nhói đau.

Một mai nắng ấm mùa xuân mới
Rượu rót vơi đầy bạn với tôi.

                Hoàng Yên Lynh

No comments: