Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, September 13, 2016

BÁC NGUYỄN KHÔI - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn                    Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn


HỒ THU 
Hồ trong bóng ngỗng lướt qua
Thu se…mấy chấm mây sa cuối trời
Nghìn xưa…vọng lại chơi vơi
Lắng tai nghe tiếng ngỗng trời vừa bay.
                           Đại Lải, 7-9-2016
                           Nguyễn Lâm Cẩn

BÁC NGUYỄN KHÔI
Kính tặng nhà thơ, nhà khảo cứu văn hóa Nguyễn Khôi

Tách khỏi đám đồng ca, hợp xướng
Cuốn chiếc kèn lá
Thổi…
Một mình!

Thế cuộc vô hình
Thu lại thành cái bóng
Sống!

Lắng tai
Động…
Biết địa chấn từ lòng
Làm cái cây mọc thẳng
Chống sào giả vờ cong

Mượn thơ đi hát rong
Đệm tiếng đời bèo bọt
Rủ rỉ rù rì ong
Tháng năm đầy mật ngọt

Định bụng nghề đi mót
Kiếm bác vài chữ rơi
Vốn Bắc Ninh bác ủ
Thằng em đứng kêu trời!

Cùng nhau, khướt, mấy năm rồi
Nhìn đời mắt thấm từng lời ruột gan.

                   Đại Lải, đêm 8-9-2016
                       Nguyễn Lâm Cẩn

No comments: