Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, August 7, 2016

MƯA CHIỀU thơ Trầm Thiên Thu
MƯA CHIỀU

Mưa chiều ướt sũng câu thơ
Từng vần lạnh lẽo, co ro khép mình
Mưa chiều ướt cả con tim
Mưa như những giọt máu tình đỏ tươi

TRẦM THIÊN THU
Chiều bão Nida, 1-8-2016


No comments: