Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, August 20, 2016

…MỘT GÓC TRỜI RIÊNG - thơ Hoài Huyền Thanh
 …MỘT GÓC TRỜI RIÊNG

Qua nói Qua qua mà Qua không tới
Nên con nước buồn lay lắt chao nghiêng
Bậu không muốn nhớ cũng thành nỗi nhớ
Trằn trọc ba mươi năm … một góc trời riêng

Bậu nói thương sao con sào kinh ngã bảy
Nước nông sâu nào ai biết bao giờ
Qua nhắn nhủ sao Bậu lo đến vậy
Thương đỏ lòng ai đâu lại làm ngơ!

Con Kinh Tẻ chẻ tình ta hai lối
Vàm Xáng Vịnh Tre buốt giá nhớ Vàm Nao
Chợ Mỹ Luông muỗng ly đâu có thiếu
Tách cà phê buồn thiếu muỗng dạ nao nao

Bao nhiêu năm bến bờ xa khuất ấy!
Có lần nào Qua nhớ miệt đồng bưng
Cỏ lác đăm chiêu ngóng anh cò trắng
Bậu chờ ai mà *thương vô cớ nhớ vô cùng *

HOÀI HUYỀN THANH
THU 2016

*Câu thơ của nhà thơ Chu Vương Miện .

No comments: