Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, August 9, 2016

CÒN EM LỜI THƯƠNG MONG - Thơ Hoàng Văn Chẩm


      
         Tác giả Hoàng Văn ChẩmCÒN EM LỜI THƯƠNG MONG 

Nghìn trùng ơi! xa xăm tình ai
Vô cùng lời mong lòng như không phai
Chiều xưa bên sông buồn dâng lên mi
Môi nào buông lời tình đau chia hai

Chìm trong sương khuya ai chia niềm đau
Tìm duyên từ đây mong đời trong nhau
Mai sau còn thương lòng say hồn hoa
Từ trong cơn mơ theo chân về mau

Đường xưa còn đây người xưa xa xôi
Tương phùng còn nghe tình bay lên ngôi
Ôm lòng trong chiều rơi nghiêng mùa hoa
Không nhau như chùng tơ vương người ơi!

Bao ngày đi qua còn như trong mơ
Em mang phôi pha nuôi dài câu thơ
Ân tình như sông trôi xuôi về xa
Còn đây sầu riêng còn đây đôi bờ.

                       Hoàng Văn Chẩm

No comments: