Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, August 16, 2016

CHẮC GÌ VÀ CÓ THỂ - hai bài thơ Võ Quốc Tuấn
Chắc Gì Và Có Thể

Một chiếc lá vàng rụng
Chắc gì trời vào thu?
Một tiếng sấm vang rền
Chắc gì cơn giông đến?

Con đường ta đã chọn
Chắc gì không gian nan?
Nhưng hãy luôn mạnh bước
Chắc gì không vinh quang?

Tình dẫu thật đậm đà
Chắc gì không xót xa?
Đắng cay và hạnh phúc
Chắc gì ai không qua?
...
Cuộc đời luôn là thế!
Đừng quá đỗi bi quan!
Cũng đừng quá tự hào!
Tất cả… đều có thể!...

Trà Vinh: 22/6/2016
VQT


Ngoảnh Đầu Nhìn Lại

Tôi đã đi gần nửa đoạn đường.
Một mình cất bước đủ buồn vui.
Bao nhiêu gian khổ đời theo đuổi
Có sợ gì đâu lẽ vô thường!

Tôi đã đi hơn nửa đoạn đường.
Gia đình, xã hội gánh song đôi.
Dẫu cho ngang trái còn đeo bám
Vẫn đứng thẳng lưng, miệng vẫn cười.

Tôi vẫn xin đi hết đoạn đường.
Xem đời ngang trái đến tận đâu?
Xem đường công lí bao nhánh rẽ?
Để kẻ ngược- xuôi khỏi đụng đầu.

Trà Vinh: 09/7/2016

Võ Quốc Tuấn

No comments: