Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, August 17, 2016

BỈ NGẠN - Thơ Trần Mai Ngân


  
                       Tác giả Trần Mai Ngân


BỈ NGẠN
(Tặng cháu thân yêu của dì !)

Chen lấn chi trần gian
Nẻo Dục, Sắc... luân hồi
Ta buông tình tăm tối 
Trên hai bàn tay trôi


Bỉ ngạn... thôi cùng qua
Đắm chìm chi mê ảo 
Vô Sắc... lầm hương hoa 
Để lòng riêng nhạt nhoà !


Chắp tay xua ảo vọng 
Tìm khoác áo chân như 
Bụi tro những dòng thư
Khói bay mờ cay mắt !


Đáo bỉ ngạn...về đâu
Đa đoan chi bể sầu
Đời người rồi qua mau
Đáo bỉ ngạn...về đâu !


        Trần Mai Ngân

*Bỉ ngạn: bờ bên kia 
*Đáo bỉ ngạn: về bờ bên kia 
*Ba cõi: Dục, Sắc và Vô Sắc


No comments: