Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, August 3, 2016

ĐAN YÊU THƯƠNG - Thơ Hồng Tâm


ĐAN YÊU THƯƠNG

Con yêu của mẹ ngủ rồi
Ngủ ngoan con nhé mẹ ngồi suốt đêm
Sờ từng khúc vải mịn mềm
Căng từng sợi chỉ dõi nhìn đường may
Mẹ đang thêu dệt tương lai
Để cho con trẻ ngày mai đến trường
Mẹ giờ nối  những yêu thương
Kết thành hơi ấm soi đường con qua

                                   15/07/2016
                                   Hồng Tâm


No comments: