Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, July 26, 2016

TIẾNG DẾ NƠI THÀNH CỔ - Vũ Quang Tần                    
                                                       Tác giả Vũ Quang TầnTIẾNG DẾ NƠI THÀNH CỔ

Thành Cổ
tám mươi mốt ngày đêm chốt giữ
tám mươi mốt ngày đêm anh hùng

nửa mét vuông dưới chân
một khoảnh trời cửa hầm
giữa hai lần đợi giặc
thơ phập phồng túi ngực
Dế rân ri vách hào.

những trận giông mưa bom
những trận giông mưa pháo
máu ròng đất nhão
chỉ còn lặng im
tiếng Dế bặt im
vạn sinh linh bất tử.

rêu non lại mọc trên Thành Cổ
đất loang lổ xanh
Dế lại ngân dưới cỏ

xin hãy nhẹ êm khe khẽ
kẻo cắt ngang tiếng Dế
đồng đội tôi giật mình...

              Vũ Quang Tần

No comments: