Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, July 26, 2016

RU CUỘC TÌNH BUỒN - Thơ Tịnh Đan
RU CUỘC TÌNH BUỒN

Ru em, ru cuộc tình buồn
Như con nước vội xa nguồn, vì đâu ?
Đời người sao lắm bể dâu
Để trăm năm bạc mái đầu mới thôi
Ru tôi, ru đến bồi hồi...
Những cơn mộng cũ qua rồi khát khao
Chỉ còn lại chút hanh hao
Hình sương, bóng khói thuở nào đợi mong.

                                               Tịnh Đan
                                               (Sài Gòn)

No comments: