Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, July 26, 2016

PHẬP PHÙ... - Thơ Trần Mai Ngân                 Trần Mai NgânPHẬP PHÙ...

Phập phù Mưa
Phập phù Nắng
Phập phù tôi với anh
Phập phù tình !

Khi không, khi có chúng mình ở đâu ! 
Cao nguyên, thung lũng, rừng sâu
Hay là biển cả một mầu biếc xanh...
Phập phù trời đất loanh quanh
Tôi - anh ở giữa trường thành thật cao
Biệt hành khúc tiễn ngọt ngào
Phập phù thiên định ghi vào mệnh can
Vẽ vời những nét trái ngang
Cho thêm môi mắt ngỡ ngàng lúc xa

Phập phù tình của hương hoa 
Khi không, khi có... khi nhoà, khi tan !

                                Trần Mai Ngân

No comments: