Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, July 22, 2016

MỘT NGÀY CŨNG QUÝ - hai bài thơ của Võ Quốc TuấnThơ Võ Quốc TuấnMỘT NGÀY CŨNG QUÝ

Mấy ngày ở bệnh viện(*)
Về chẳng muốn hơn thua.
Chỉ muốn được định thiền
Chẳng màng chuyện thế sự.
Chuyện sinh lão bệnh tử
Ai chẳng một lần qua!
Mà sao thấy chạnh lòng
Cảnh xác thân đày đọa?
Trăm người trăm cảnh ngộ
Đều giống nhau ở chỗ
Bon chen lo kiếm tiền
Rồi dùng tiền chữa bệnh.
Người nghèo bệnh càng khổ
Cơm còn chẳng đủ no
Chạy thuốc nợ khắp cùng
Cứu tấm thân tiều tụy.
Người giàu rồi cũng chết.
Tiền bạc lắm ích chi?
Có cứu được thân tàn
Của tháng ngày giành giật?

***

Lừa lọc để làm chi?
Tranh giành để làm chi?
Có mang được xuống mồ
Tiếng khen của miệng thế?
Đời người dài hay ngắn
Cũng đừng đáng bận tâm
Sống có ích cho đời
Một ngày thôi cũng quý.

(*) Đi thăm nuôi bệnh

Trà Vinh: 03/7/2016
VQT

DẤU CHÂN & CON ĐƯỜNG

Con đường nào không in lại dấu chân
Của kẻ mưu sinh giữa dòng xuôi ngược?
Có những dấu nhòa phai khi cất bước
Và cũng nhiều thành kỉ niệm khó phai.
.

Con đường nào không đá sỏi chông gai
Làm mỏi bước chân, làm mòn ý nghĩ?
Cũng lắm khi chúng làm ta ngã quỵ
Kỉ niệm buồn, day dứt mãi khôn nguôi…

Con đường nào không có lắm buồn vui?
Rộng hẹp khác nhau đâu là định mệnh!
Đường công danh mặc tình ai chen lấn
Một lối an vui: sớm tối ta về…

Đời mỗi người, dài ngắn cũng thế thôi!
Được mất, hơn thua – vùi theo nắm đất.
Khác một nỗi ít nhiều lòng trắc ẩn,
Đá sỏi cuộc đời … lỡ …ném vào nhau?

Võ Quốc Tuấn


No comments: