Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, July 29, 2016

LÀN HƯƠNG - Thơ Trần Mai Ngân


          
                         Tác giả Trần Mai Ngân


LÀN HƯƠNG

Làn hương ai giữ được
Chỉ mộng mị thoảng qua
Khi trong cõi ta bà
Có, không người với ta !


Chênh vênh nẻo luân trầm
Xin đừng mong mỏi nữa
Dòng thinh sắc rủ rê 
Thôi... rời chốn u mê


Dùng dằng chi ở, về 
Hoàng hôn đà tiễn biệt 
Sầu tan như buổi tiệc 
Men say còn dư âm !


Bóng đổ lề nhân gian
Một bi lụy âm thầm 
Xin giam vào sinh tử
Ai giữ được... làn hương !


            Trần Mai Ngân

No comments: