Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, July 22, 2016

BẾN SÔNG QUÊ - Thơ Võ Hướng
BẾN SÔNG QUÊ

Thơ Võ Hướng

Sông nặng gánh chiều nghiêng nắng đổ.
Rắc ánh vàng lên bến Bích La*
Nhớ cố hương trong những chiều tà
Người nghệ sĩ khéo pha màu nhung nhớ**
Thêm bóng đa sầu cho hồn xưa lệ đổ
Gọi chuyến đò khắc khoải nước sông trôi!

*Bích La thuộc xã Triệu Đông nơi có chợ đình họp mồng 03 tết hàng năm.
**Cảm tác trước bức ảnh của Tuyến Lê.
<vohuong1710@gmail.com>

No comments: