Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, July 23, 2016

BẠN HỮU VĂN CHƯƠNG - hai bài thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương Miện
Thơ Chu Vương Miện

BẠN HỮU VĂN CHƯƠNG

“em hỏi anh bao giờ trở lại”
(thơ Linh Phương)

"đêm qua ra đứng bờ ao
trông cá cá lặn trông sao sao mờ" 
(ca dao) 

thương cho con rệp làm thơ
dăng dăm bẩy mối  nằm chờ mối ai?
thương ta thõng tiếng thở dài 
thơ trôi theo gió  ngó hoài mất tăm 
nghiệp ta dến bước đường cùng 
cũng đành biết vậy chả vùng vẫy chi 
dở dang toàn bấc không chì
mà sao hòn đất ném đi không về ?
dặm dài đến cả sơn khê
tràng giang bãi lụy một bề sóng xô
mấy đi thuyền vẫn thương bờ 
mấy về sóng vẫn ơ hờ thế thôi 
văn chương không mật không ruồi 
ta không tình phụ mà ngươì phụ ta
trăng bao nhiêu tuổi chưa già
sông bao nhiêu tuổi vẫn là sông con 
chán tình đứng ngó xà lan
qua bao nhiêu bận dở dang bao lần 
cuối đời còn mấy cố nhân 
giòng thơ rồi cũng cù lần ngược xuôi 
đêm qua ra đứng bờ ngoì 
trông cá cá lặn chờ ngươì ngươì zero


LẠC BẦY

bờ lau sa sút đá mòn
nước trôi đầu vit vịt còn trơ trơ 
dò la từ đó tới giờ
tình yêu ngã giá quanh co cù nhầy 
đã đành con vượn đu cây
lau treo rèm nát lạc bầy kêu than


chu vương miện

No comments: