Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, May 30, 2016

DÍNH BÙA - Thơ Trương Đình Đăng         Tác giả Trương Đình Đăng

DÍNH BÙA

Em yểm vào thơ một điệu bùa
" Nèm chài"(*) phép lạ khó xua khua
Như chim dính nhựa khôn vùng vẫy
Thấp ấn - ta làm kẻ chịu thua.

Khai bảy lớp bùa thêm lẫn lú
Giấy hồng chi chít chú phù yêu
Mùi hương thánh giới ru hồn lịm
Xác chữ rung hoa rủ bướm chiều.

Trốc gió hô mây từ vũ trụ
Em đan diệu ngữ nhốt chim bằng
Thanh âm tình điệu màn hoan vũ
Ảo ảnh xui lòng thỏ nhớ trăng.

Em chẳng giải bùa cho kẻ dính
Mai kia liệu có vẹn câu tòng
Đã say lệch đất nào toan tính
Chạy khỏi mê cung để thoát vòng.

Em nhốt hồn ta vào ngục thuý
Ngự lâm canh - ái cụ ru hồn
Ta vùng vẫy giữa lâu đài huyền mị
Thấm ngải bùa- nai nào nghĩ dại khôn !

                          Trương Đình Đăng
                                30/5/2016 
* Nèm chài = yểm phù chú (tiếng dân tộc Thái)

No comments: