Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, March 5, 2016

TIẾNG ĐÊM THÀNH CỔ - Thơ Đoàn Vũ

ĐOÀN VŨ  
Tiếng Đêm Thành Cổ

Đêm thành cổ - chuông chùa ngân
Dòng sông Thạch Hãn tần ngần nghẽn trôi
Nhớ người lính - nhớ khôn nguôi!...
Tiếng đêm hay tiếng Bố tôi… chưa về?!Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Email: vudoan0102@gmail.com.

No comments: