Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, March 18, 2016

MIỀN DỄ THƯƠNG - Thơ Đình Xuân            Tác giả Đình Xuân
MIỀN DỄ THƯƠNG

Khắc nào nhộng hóa thành ve
Con ngài hóa bướm phòng the xin mời
Tóc xưa hay rẽ đường ngôi
Rẽ qua rẽ lại lệch đời nhau luôn

Còn không một thuở thương cuồng
Sao không sống vội cho lòng lã lơi
Mỗi ngưa xe mỗi vòng trôi
Mỗi phần mỗi phận, eo ơi, ngọt bùi

Khắc nào tình mới thơm lùi
Khắc nào áo mới mở khuy khoe nồng
Hay hò hẹn nơi không, không
Hay về với triết dụ ngôn cấu cào

Đang chơi vơi chốn hư hao
Cho xin một chút nao nao của người

                                ĐÌNH XUÂN

No comments: