Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, March 17, 2016

CHUYẾN ĐÒ MUỘN; GIẤC MƠ MAI - Thơ Đoàn Thuận      Tác giả  Đoàn Thuận
CHUYẾN ĐÒ MUỘN

Thuyền nan đỗ muộn chuyến đò quê,
Khách lạ dò tìm quán trọ thuê.
Ngõ cụt vườn hoang đêm vội xuống,
Đường mòn cỏ lấp dấu chân về.
Lò mò lạc mãi bờ tăm tối,
Lẩn thẩn lầm hoài bến mộng mê.
Với túi hành trang đầy cát bụi,
Ngồi buồn dưới liễu rủ lê thê.


GIẤC MƠ  MAI

Đất trọ ngày trôi năm tháng tận.
Ta về quạnh quẽ ngóng trời xa.
Đường đời vội vã người xuôi ngược.
Phố chợ ồn ào khách lại qua.
Kẻ mọn bôn ba nơi viễn xứ.
Thân gầy lạc bước chốn ta bà.
Mơ mai trở lại miền u tịch.
Nghỉ tạm như nhiên dưới bóng hoa.

                          ĐOÀN THUẬN


No comments: