Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, March 14, 2016

CHÙM THƠ TRẦN MAI NGÂN                Tác gỉa Trần Mai NgânDUYÊN
Thuận duyên hay lại nghịch duyên
Trăm năm một cõi ưu phiền đa đoan
Lòng tôi đã hết hay còn
Ngày xưa cho đến khi mòn mỏi... nay !

TÌM NHAU
Tìm nhau... tìm nhau... tìm nhau
Qua trang thơ nhỏ đưa vào giấc mơ
Tìm nhau gần hết một đời
Giật mình tóc trắng... tôi khờ khạo yêu !


                         TRẦN MAI NGÂN

No comments: