Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, March 1, 2016

CHẾT - Thơ Đặng Xuân Xuyến

CHẾT

Chén rượu buồn cay đắng
Ta tiễn người sang ngang
Kể từ trăng tàn ấy
Ta chết dần ai hay.

Đặng Xuân Xuyến
Hà Nội, chiều 17 tháng 12 năm 2014

No comments: