Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, March 1, 2016

VẪN ĐỢI - Thơ Vũ Quang Tần            Tác giả Vũ Quang Tần


VẪN ĐỢI

ngày Xuân tựa gốc cây đào
hoa tàn cánh rụng rơi vào vai tôi
xuân đến xuân lại đi rồi
và tôi vẫn đợi những chồi lá non

                       Vũ Quang Tần


No comments: