Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, February 18, 2016

XUÂN VỀ QUÊ MẸ - Thơ Đoàn Thuận      Tác giả  Đoàn Thuận
XUÂN VỀ QUÊ MẸ

Đường về thôn xưa hoa rơi đầy
Ngàn mai đâu hay ai tìm ai
Lời Mẹ ru ta hồn đất cũ
Quê làng hương biển hương rừng bay.

Tha phương thương quê lòng khôn nguôi
Bao mùa xuân thu bao buồn vui
Đục trong còn mất đời dâu bể
Kẻ ở người đi luống ngậm ngùi

Hiên sau nghe thơm mùi tro than 
Hơi đông còn vương khi mùa tàn
Bạn ngày thơ ấu cách biệt mãi
Quê mẹ ta về mừng xuân sang

                    ĐOÀN THUẬN

No comments: